Przejdź do treści

Ogłaszamy konkurs na esej dotyczący życia codziennego młodzieży ukraińskiej w czasie wojny

Ogłaszamy konkurs na esej dotyczący życia codziennego młodzieży ukraińskiej w czasie wojny
Media społecznościowe

Konkurs na esej dotyczący problematyki „Życie codzienne młodzieży ukraińskiej w czasie wojny”.

Organizatorzy

Interdyscyplinarne Centrum Badań Wojny w Ukrainie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Fundacja Im. Ks. Prof. Andrzeja Baczyńskiego

Adresaci konkursu

Doktoranci ukraińskich uczelni

Zasady konkursu

Do konkursu należy zgłaszać prace, które nie były do tej pory nigdzie publikowane. Zostały samodzielnie przygotowane przez Autorów oraz ich treść jest zgodna z tematyką konkursu.

Prace powinny być napisane w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm). Objętość tekstu nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie. Praca jest pisana w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Prace należy nadsyłać do dnia 15 września 2022 r. na adres:  mateusz.kamionka@up.krakow.pl

Nagroda

Pierwsza nagroda za najlepszy esej wynosi 500 PLN. Jest też przewidziana druga nagroda w wysokości 300 PLN.

Zwycięzcę konkursu wybiera Kapitału Konkursu. Obie nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Youth in Central and Eastern Europe.

Kapituła Konkursu

prof. dr hab. Roman Kochnowski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Piotr Długosz, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie– przewodniczący

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Ilja Kononov Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

dr hab. Olena Ryzhko, prof. Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

dr hab. Iryna Nechitailo, prof. Charkowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

dr Mateusz Kamionka Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Dominika Izdebska-Długosz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aktualności