Przejdź do treści

Call for Papers

Call for Papers
Media społecznościowe

Nasze Laboratorium realizuje projekt wraz z Centrum Badań Młodzieży dotyczący wydania numeru tematycznego poświęconego sytuacji dzieci i młodzieży w czasie wojny na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku stanowi potężne wyzwanie dla całego społeczeństwa ukraińskiego. W wyniku masowych ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne celem ataków są często szkoły i szpitale, przedszkola i budynki mieszkaniowe. Po działaniach wojennych dzieci i młodzież doznają traumy wojennej, która ma potężny wpływ na ich rozwój i dalsze życie. Ze względu na wyjątkową wrażliwość dzieci, związaną z wiekiem i uzależnieniem od dorosłych, dzieci są krzywdzone i narażone ma duże obciążenia zdrowotne. Wojna z 2022 spowodowała wśród Ukraińców migracje wewnętrzne i zewnętrzne. Kraje europejskie, stanęły przed wyzwaniem przyjęcia ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy, w tym tylko do Polski przyjechało około 3 mln osób. Dlatego jednym z głównych zadań jest wypracowanie skutecznych instrumentów polityk publicznych, tak na Ukrainie, jak w innych państwach, które nakierowane są na stworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży i odpowiednich warunków ich życia. Zasadniczym celem przygotowania specjalnego numeru czasopisma pt. „War in Ukraine 2022: problems of children and youth, threats, help” jest próba interdyscyplinarnego opisania i wyjaśnienia sytuacji dzieci i młodzieży w czasie wojny na Ukrainie, identyfikacja podstawowych problemów dzieci i młodzieży,  spośród uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych, określenie czynników psychospołecznych determinujących traumę wojenną w dzieci i młodzieży, analiza i określenie instrumentów polityk publicznych w Polsce i na Ukrainie, w innych krajach w celach pomocy uchodźcom.

Kontakty:

redaktor specjalnego numeru czasopisma pt. „War in Ukraine 2022: problems of children and youth, threats, help”:

dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

e-mail: lkryvachuk@gmail.com

Czasopismo ma globalny zasięg, jest indeksowane w Erich Plus, każdy tekst ma numer DOI,  punktacja MEiN – 40 pkt.

Aktualności