Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja we Lwowie na Uniwersytecie Medycznym

Media społecznościowe

Nasza badaczka profesor Natalia Hirna organizuje konferencję naukową. Poniżej znajdują się informacje na jej temat.

                  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

                                                 ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

                        ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

                                               КАФЕДРА УКРАЇНОЗНВСТВА

                                                   ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Кафедра українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за підтримки Відділу гуманітарної освіти та виховання запрошує до участі у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ», що відбудеться 29 – 30 листопада 2023 р. дистанційно на платформі Zoom.

Робочі мови Конференції – українська, польська, англійська

  Під час роботи конференції планується обговорення таких проблем:

 • Наука і культура доби тоталітаризму;
 • Проблеми національної пам’яті у тоталітарну і посттоталітарну епоху;
 • Мова тоталітаризму;
 • Пропаганда як знаряддя утвердження насильницьких режимів;
 • Голодомор 1932 – 1933 рр. – Геноцид українського народу. Геноцидні практики російських окупантів.
 • Державна політика відновлення національної пам’яті: досвід сусідніх країн;
 • Російсько-українська війна як каталізатор відновлення національної ідентичності українського народу.

   Зголошення до участі просимо надсилати до 17 листопада 2023 р. на електронну поштуnatalia.hirna@ukr.net

За результатами роботи Конференції на початку 2024 року запланована безоплатна електронна публікація Збірника наукових праць.

Свої дослідження просимо надсилати до 15 грудня 2023 р. на електронну пошту :

natalia.hirna@ukr.net

     Матеріали українською, польською або англійською мовами обсягом  5 – 12 сторінок  мають бути підготовані в електронному варіанті у текстовому редакторі WORD, шрифт Times  New  Roman,  кегль 14,  інтервал  1,5,  усі поля – 2 см

                                                ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

 1. Ім’я та прізвище автора (авторів) із вказаним науковим ступенем, посадою і місцем роботи –   вгорі праворуч  жирним курсивом
 2. Назва роботи – по центру великими літерами, жирний шрифт, вирівнювання по центру
 3. Анотація та ключові слова мовою викладу й англійською мовою
 4. Виклад основного матеріалу
 5. Література – великими літерами, жирний шрифт

 

Контактна особа –

науковий редактор Збірника – доцент Наталія Гірна

тел. 067 152 33 63

 

                                               ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

                                                ДЯКУЄМО, ЩО ПАМ’ЯТАЄТЕ

Aktualności