Przejdź do treści

Piotr Długosz

Piotr Długosz

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Autor siedmiu książek i około 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach. Interesuje się problemami młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, studentami ukraińskimi w Polsce, traumą społeczno-kulturową w byłych krajach bloku sowieckiego.

W czasie pandemii COVID -19 uruchomił Laboratorium Socjologiczne Covid-19 oraz napisał książkę pt. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie. Uzyskał też finansowanie z NAWA na badania dotyczące skutków zdalnej edukacji wśród uczniów w Polsce i na Ukrainie.

Pracuje też nad książką dotyczącą traumy transformacji na Ukrainie, do której zdobył materiały w ramach grantu Miniatura z Narodowego Centrum Nauki.

Aktualności