Przejdź do treści

Liudmyla Kryvachuk

Liudmyla Kryvachuk

Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Problemów Społecznych, profesor UP, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami: Zarządzanie publiczne, polityka społeczna, zarządzanie w polityce społecznej, zarządzanie usługami społecznymi, organizacja i funkcjonowanie instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej, pomoc społeczna, praca socjalna, problematyka dziecka i rodziny we współczesnym społeczeństwie, polityka ochrony praw dzieci, polityka młodzieżowa, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Aktualności