Przejdź do treści

Oleksandr Kalinichenko

Oleksandr Kalinichenko

Prawnik, prawo międzynarodowe, kierownik projektu Atlantist Notes.

Naukowo i zawodowo interesuje się  integracją europejską i euroatlantycką Ukrainy, NATO, reformą sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, polityką zagraniczną Ukrainy i współpracą z organizacjami międzynarodowymi, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi, studia stacjonarne (2003-2008).

Prawnik (specjalizacja – regulacja prawna działalności międzynarodowej). Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, kształcenie na odległość (2019-2020).

Magister Administracji Publicznej i Administracji (element fakultatywny – integracja europejska).

Aktualności